Orangutang Skogs- och Naturvård AB är ett svenskt företag som sysselsätter 15 heltidsanställda. 4 st jobbar med fältarbeten och 10 st arbetar med avverkning i för uppgiften anpassade skogsmaskiner och 1 person på kontoret med personalfrågor, fakturering och allt i allo. Företaget är till största delen aktivt inom Jämtlands län.

Vi erbjuder våra kunder hjälp med planering av skogliga åtgärder, naturvärdesbedömningar samt förslag på skötselåtgärder i särskilt krävande biotoper, manuella skötselåtgärder i hänsynskrävande biotoper (t.ex. naturvårdsbränning och motormanuella åtgärder), inventering, uppföljning, taxering, utbildning samt avverkning med specialkompetens gällande skötsel av hänsynskrävande biotoper och kontinuitetsskogsbruk. Vi hjälper även till med myndighetskontakter, ansökningar och annat som hör åtgärderna till.

Vårt huvudfokus är åtgärder som rör kontinuitetsskogsbruk samt skötsel av hänsynskrävande biotoper men vi arbetar även med konventionella avverkningsmetoder både i planerings- och avverkningsstadiet.

[melonhtml5-timeline id=”1″]
070-583 93 99 Byvägen 34 832 45 Frösön info@orangutang.nu
© 2016 Orangutang Skogs & Naturvård AB