Vi utför skogsbruksplanläggning av både konventionella planer samt skogsbruksplaner inriktade mot ett mångbrukande* av skogen. Vi kan även hjälpa Er att uppdatera en befintlig skogsbruksplan med skötselförslag lämpliga för de olika bestånden baserat på Er målsättning med brukandet av fastigheten.

 

*Med mångbruk menar vi kontinuitetesskogbruk, viltanpassat skogsbruk, konventionella metoder, naturvårdande skötsel, med mera.

[melonhtml5-timeline id=”1″]
070-583 93 99 Byvägen 34 832 45 Frösön info@orangutang.nu
© 2016 Orangutang Skogs & Naturvård AB